-1%
950,000,000  945,000,000 

XE TẢI THÙNG TỪ 6-9.5 TẤN

TẢI THÙNG 6,1 tấn Sinotruck TMT ST7560TMB

400,000,000 
-5%
271,000,000  258,000,000 
-4%
350,000,000  335,000,000 
-4%
420,000,000  405,000,000 
-7%

XE TẢI BEN TỪ 6-9.5 TẤN

Xe ben 8 tấn cửu long KC13280D

730,000,000  680,000,000 
-3%

XE TẢI BEN TỪ 6-9.5 TẤN

XE BEN 9,5 tấn SinoTruck TMT ST11895D

619,000,000  600,000,000 
-3%

XE TẢI BEN TỪ 6-9.5 TẤN

Xe ben Sinotruck 8.7 tấn TMT ST10590D

519,000,000  503,000,000 
-1%
530,000,000  525,000,000 
400,000,000 
-3%

XE TẢI THÙNG TỪ 500kg- 5 tấn

Xe tải thùng 3,5 tấn Sinotruk ST7535T

307,000,000  298,000,000 
-2%

XE TẢI THÙNG TỪ 500kg- 5 tấn

Xe tải thùng 7 tạ TMT DFSK4107T

173,000,000  170,000,000 
293,000,000 
340,000,000 

XE TẢI THÙNG TỪ 6-9.5 TẤN

Xe thùng kín 8,5 tấn Sinotruck – ST10585T

500,000,000 
Call Now Button