Hộp Số cơ khí: HW65506TC Dẫn động cơ khí, 6 số tiến + 1 số lùi. Tỷ số truyền: 6,719; 4,031; 2,304; 1,443; 1; 0,74 ,iR1= 6,122; Mô men xoắn cho phép : 700 N.m.

Hộp Số cơ khí: HW65506TC Dẫn động cơ khí, 6 số tiến + 1 số lùi. Tỷ số truyền: 6,719; 4,031; 2,304; 1,443; 1; 0,74 ,iR1= 6,122; Mô men xoắn cho phép : 700 N.m.

Hộp Số cơ khí: HW65506TC
Dẫn động cơ khí, 6 số tiến + 1 số lùi.
Tỷ số truyền: 6,719; 4,031; 2,304; 1,443; 1; 0,74 ,iR1= 6,122;
Mô men xoắn cho phép : 700 N.m.

Hộp Số cơ khí: HW65506TC
Dẫn động cơ khí, 6 số tiến + 1 số lùi.
Tỷ số truyền: 6,719; 4,031; 2,304; 1,443; 1; 0,74 ,iR1= 6,122;
Mô men xoắn cho phép : 700 N.m.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *