Ngoài ra đến thời điểm hiện tại tmt c35 vẫn là chiếc xe tải van có thể tích thùng hàng rộng nhất phân khúc , Giúp bác tài vừa có thể chở 5 người mà vẫn đảm bảo được khối lượng hàng hóa cần thiết

Ngoài ra đến thời điểm hiện tại tmt c35 vẫn là chiếc xe tải van có thể tích thùng hàng rộng nhất phân khúc , Giúp bác tài vừa có thể chở 5 người mà vẫn đảm bảo được khối lượng hàng hóa cần thiết

Ngoài ra đến thời điểm hiện tại tmt c35 vẫn là chiếc xe tải van có thể tích thùng hàng rộng nhất phân khúc , Giúp bác tài vừa có thể chở 5 người mà vẫn đảm bảo được khối lượng hàng hóa cần thiết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *