Thiên Đình Phái Quan Đi Tuần

Đây là dấu của mẹ cha, của các đức phật ông cha thiên đình…. chú hóa thân lột xác xuống ngự trần!!!

Chú bảo chú là người trời . Xuống trái đất đi tuần thôi ?

Người đăng: Hay Nhức Nhói vào 2 Tháng 3 2017

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *