-7%
730,000,000  680,000,000 
-3%
519,000,000  503,000,000 
-3%
307,000,000  298,000,000 
-2%

XE THÙNG 0.5 - 5 TẤN

Xe tải thùng 7 tạ TMT DFSK4107T

173,000,000  170,000,000 
293,000,000